Praca

Drukarz / DTP

Opis prac na stanowisku:

– obsługa urządzeń do druku cyfrowego
– obsługa ploterów wielkoformatowych solwentowych
– obsługa plotera tnącego
– obsługa laminatora rolowego
– skład i przygotowywanie materiałów reklamowych do druku (druk cyfrowy, offsetowy, wielkoformatowy)

Oferujemy:

– stabilne warunki pracy
– umowę o pracę
– szkolenia i kursy branżowe

Miejsce pracy:

Krosno

Wymagania:

– mężczyzna
– doświadczenie w druku na ploterach solwentowych
– znajomość programów Photoshop oraz CorelDraw lub Illustrator
– samodzielność
– dyspozycyjność
– chęć i motywacja do pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem, list motywacyjny) na adres mailowy: praca@reklama-efekt.pl

Bardzo prosimy o umieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, w związku z rekrutacją na stanowisko Drukarz | DTP”.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk, ul. Rynek 8, 28-133 Pacanów, NIP: 6551836140. Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolny, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.